ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی عبدری

لغت‌نامه دهخدا

علی عبدری . [ ع َ ی ِ ع َ دَ ] (اِخ ) ابن حسن بن اسماعیل بن احمدبن جعفربن محمدبن صالح بن حسان بن حصن عبدری . مشهور به ابن مقلة و مکنی به ابوالحسن . ادیب و عروضی و شاعر و نویسنده . متولد در ربیعالاول سال 524 هَ . ق . در بصره . و متوفی در 24 شعبان 599 هَ . ق . در بصره . او را تصنیفاتی در ادب و عروض است . (از معجم المؤلفین از معجم الادباء ج 13 ص 88 و انباءالرواة قفطی ج 2 ص 242 و الوافی صفدی ج 12 ص 34). وی از بنی عبدالقیس میباشد و در اعلام زرکلی لقب او «عبدی » آمده است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ