ترجمه مقاله

علی طرابلسی

لغت‌نامه دهخدا

علی طرابلسی . [ ع َ ی ِ طَ ب ُ ل ُ ] (اِخ ) ابن خلیل حنفی . رجوع به علاءالدین طرابلسی شود.
ترجمه مقاله