ترجمه مقاله

علی طرابلسی

لغت‌نامه دهخدا

علی طرابلسی . [ ع َ ی ِ طَ ب ُ ل ُ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن مخلوف طرابلسی مغربی . مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن مخلوف . مورخ بود و در سال 522 هَ . ق . درگذشت . او راست : مفاخرالاسلام و مبانی الاحکام فی اخبارالنبی (ص ). (از معجم المؤلفین از هدیة العارفین بغدادی ج 1 ص 696 و ایضاح المکنون بغدادی ج 2 ص 521).
ترجمه مقاله