ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی شاهرودی

لغت‌نامه دهخدا

علی شاهرودی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) ابن محمودبن محمدبن مسعودبن محمودبن محمدبن محمدبن محمدبن عمر شاهرودی بسطامی هروی رازی فخری بکری حنفی . مشهور به مصنفک و ملقب به علاءالدین . رجوع به علی مصنفک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ