ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی شاهرودی

لغت‌نامه دهخدا

علی شاهرودی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) ابن محمد. ملقب به علاءالدین . رجوع به علی مصنفک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ