ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی شامی

لغت‌نامه دهخدا

علی شامی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) ابن ابی طلحه ٔ شامی . مکنی به ابوطلحة. از روات حدیث بود. رجوع به ابوطلحة (علی بن ...) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ