ترجمه مقاله

علی حنفی

لغت‌نامه دهخدا

علی حنفی . [ ع َ ی ِ ح َ ن َ ] (اِخ )ابن خلیل طرابلسی . رجوع به علاءالدین طرابلسی شود.
ترجمه مقاله