ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی ترکمانی

لغت‌نامه دهخدا

علی ترکمانی . [ ع َ ی ِ ت ُ ک َ ] (اِخ ) ابن آیبک ترکمانی صالحی ، ملقّب به نورالدین و منصور. دومین تن از ممالیک بحری در مصر و شام . رجوع به علی بحری (ابن آیبک ...) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ