ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی ترکمانی

لغت‌نامه دهخدا

علی ترکمانی . [ ع َ ی ِ ت ُ ک َ ] (اِخ ) ابن محمد سالم بن ولی الدین ترکمانی الاصل دمشقی حنفی . فقیه بود و در دمشق متولد شد و در سال 1108 هَ . ق . در همین شهر درگذشت . او را رسائل و تعلیقات و حواشی بسیاری است . (از معجم المؤلفین بنقل از سلک الدرر مرادی ج 3 ص 229).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ