ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی انباری

لغت‌نامه دهخدا

علی انباری . [ ع َ ی ِ اَم ْ ] (اِخ ) ابن عمربن محمدبن فارس انباری ، مشهور به ابن حداد و ملقّب به قوام الدین و مکنّی به ابوالفرج . متوفی در سال 610 هَ . ق . محمدبن جعفربن علیل از او روایت کند. او راست : نخبة الانتقاد. و نیز او را اشعاری است . (از معجم المؤلفین ج 7 ص 160) (از اعیان الشیعه ٔ عاملی ج 42 ص 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ