ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی انباری

لغت‌نامه دهخدا

علی انباری . [ ع َ ی ِ اَم ْ ] (اِخ ) ابن محمدبن موسی بن سعیدبن مهدی انباری ، مکنّی به ابوالقاسم و ملقّب به حُسنس و مشهور به ابن صفدان . رجوع به علی حسنس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ