ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علنة

لغت‌نامه دهخدا

علنة. [ ع ُ ل َ ن َ ] (ع ص ) آنکه راز را نپوشد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ