ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علاءالدین

لغت‌نامه دهخدا

علاءالدین . [ ع َ ئُدْ دی ] (اِخ ) ابن شاطر، علی بن ابراهیم . عالم ریاضی دمشق . رجوع به ابن شاطر و نیز به علی (ابن ابراهیم ...) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ