ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عقیق آمود

لغت‌نامه دهخدا

عقیق آمود. [ ع َ ] (ن مف مرکب ) به عقیق آمیخته . آمیخته به عقیق :
در گنجینه را گرفتم زود
تا کنم لعل را عقیق آمود.

نظامی .


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما