ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقدةالرأس

لغت‌نامه دهخدا

عقدةالرأس . [ ع ُ دَ تُرْ رَءْس ْ ] (اِخ ) عقده ٔ رأس . رجوع به عقده ٔ رأس و عقدة و عقده و عقدتین شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ