ترجمه مقاله

عفاری

لغت‌نامه دهخدا

عفاری . [ ع ُ ی ی ] (ع ص ) نیکو: نصل عفاری ؛ پیکان نیکو. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقاله