ترجمه مقاله

عصال

لغت‌نامه دهخدا

عصال . [ ع َص ْ صا ] (ع ص ) بغایت و بسیار خمنده و کج کننده . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله