ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عسارت

لغت‌نامه دهخدا

عسارت . [ ع َ رَ ] (ع اِمص ) عسارة. مسکنت و درویشی و فقر و عیلت وبؤس . (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به عسارة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ