ترجمه مقاله

عسائیل

لغت‌نامه دهخدا

عسائیل . [ ] (اِخ ) (به معنی کسی که خداوند او را خلق کرده است ) وی خواهرزاده ٔ داود و برادر ایوب است ، که به کم همتی مشهور بود و یکی از سی نفر شجاعان داود بشمار میرفت که «آب نیر» و برادر جنگ جبعون بقتل رسانید. (از قاموس کتاب مقدس ).
ترجمه مقاله