عرصةالقدرة

لغت‌نامه دهخدا

عرصةالقدرة. [ ع َ ص َ تُل ْ ق ُ رَ ] (ع اِ مرکب ) در اصطلاح فلاسفه ، مراد عالم عقلی است . (از فرهنگ علوم عقلی به نقل از مصنفات ).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما