ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عرزبی

لغت‌نامه دهخدا

عرزبی . [ ع َ زَ بی ی ] (ص نسبی ) منسوب است به عرزب که نام مردی است . (از سمعانی ). رجوع به عرزب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ