ترجمه مقاله

عرجوف

لغت‌نامه دهخدا

عرجوف . [ ع ُ ] (ع ص ) شترماده ٔ درشت تندار. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقاله