ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عثاری

لغت‌نامه دهخدا

عثاری . [ ع ُ ] (اِخ ) ج ، عثران . (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ