ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عثاری

لغت‌نامه دهخدا

عثاری . [ ع ُ را ] (اِخ ) وادیی است . (معجم البلدان ). رودباری است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ