ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عتبان

لغت‌نامه دهخدا

عتبان . [ ع َ ت َ ] (ع مص ) رجوع به عتب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ