ترجمه مقاله

عاملی

لغت‌نامه دهخدا

عاملی . [ م ِ ] (اِخ ) بدرالدین بن سید احمدبن زین العابدین حسنیی عاملی انصاری ، ساکن طوس و یکی از مدرسین آنجا بود. او مردی فقیه و محدث و ادیب و شاعر بوده و از معاصرین شیخ حر عاملی ونوه ٔ دختری میرداماد بود. و از تألیفات اوست : حجیةالاخبار و شرح زبده ٔ شیخ بهائی . (از ریحانة الادب ).
ترجمه مقاله