ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عاق عاق

لغت‌نامه دهخدا

عاق عاق . (ع اِ صوت مرکب ) حکایت آواز زاغ . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ