ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عائص

لغت‌نامه دهخدا

عائص . [ ءِ ] (ع ص ) گوسپند که سالها باردار نشود. ج ، عوص . (آنندراج ) (منتهی الارب ). من الشاة التی لم تحمل اعواماً. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ