ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عائدات

لغت‌نامه دهخدا

عائدات . [ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ عائدة. رجوع به عائدة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ