ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ظهری

لغت‌نامه دهخدا

ظهری . [ ظِ ] (ص نسبی ) منسوب به ظهر که بطنی است از حِمْیَر. (سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ