ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ظهرین

لغت‌نامه دهخدا

ظهرین . [ ظُ رَ ] (ع اِ) نماز ظهر و عصر. رجوع به صلوة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ