ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیف

لغت‌نامه دهخدا

طیف . [ طَی ْ ی ِ ] (ع اِ) خیال . || وسوسه . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ