ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طویله

لغت‌نامه دهخدا

طویله . [ طَ ل َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بهمئی گرمسیر بخش کهکیلویه ٔ شهرستان بهبهان در 13 هزارگزی شمال باختری لک لک مرکزدهستان و 42 هزارگزی شمال خاوری شوسه ٔ جایزان به آغاجاری با 40 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ