ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طویله

لغت‌نامه دهخدا

طویله . [ طَ ل َ ] (اِخ ) دهی از دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون در 64 هزارگزی خاور فهلیان و دامنه ٔ خاوری کوه طویله . معتدل و مالاریائی با 280 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و قالی بافی . راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ