ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طمار

لغت‌نامه دهخدا

طمار. [ طَ ] (ع مص ) برجستن سوی هوا. (منتهی الارب ). برجستن . (منتخب اللغات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ