ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طلح الغباری

لغت‌نامه دهخدا

طلح الغباری . [ طَ حُل ْ ؟ ](اِخ ) موضعی است مر بنی سِنْبِس را. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ