ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طغموس

لغت‌نامه دهخدا

طغموس . [ طُ ] (ع اِ) دیو سرکش و خبیث از غول و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ