ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طرحوم

لغت‌نامه دهخدا

طرحوم . [ طُ ] (ع ص ) دراز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || آب ِ رنگ و مزه برگشته .(منتهی الارب ). آب برگردیده رنگ و مزه . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ