ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طراعس

لغت‌نامه دهخدا

طراعس . [ ] (اِ) عنب الثعلب است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ