ترجمه مقاله

طرابلسی

لغت‌نامه دهخدا

طرابلسی . [ طَ ب ُ ل ُ ] (اِخ ) الشیخ عبدالغنی الفاروقی الطرابلسی . او راست : اشراق الانوار فی اطلاق العذار.این کتاب در ادب است که بسال 1268 هَ . ق . تألیف وطبع هم شده است . (معجم المطبوعات ج 2 ستون 1287).
ترجمه مقاله