ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طایفی

لغت‌نامه دهخدا

طایفی . [ ی ِ ] (اِخ ) طائفی . ابویعلی عبداﷲبن عبدالرحمن یعلی بن کعب ثقفی طایفی . منسوب به طایف . وی از عطا روایت کرده است . ابن مبارک و ابوعاصم از او روایت دارند. (از انساب سمعانی برگ 364 «ب »).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ