ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طایفی

لغت‌نامه دهخدا

طایفی . [ ی ِ ] (اِخ ) محمدبن سعید طایفی . منسوب به طایف . از اهربن عبداﷲبن حسن خزاعی روایت کرده است . (از انساب سمعانی ورق 364 «ب »).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ