ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طایفی

لغت‌نامه دهخدا

طایفی . [ ی ِ ] (اِخ ) طائفی . محمدبن عبداﷲبن افلح طایفی ثقفی . منسوب به طایف . از بشربن عاصم روایت کرده است و ثوری و عبداﷲبن مبارک از او روایت دارند. (از انساب سمعانی ورق 364 «ب »).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ