ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاوس

لغت‌نامه دهخدا

طاوس . [ وو ] (اِخ ) ابن احمد. کنیت وی ابوالحسن ، و محدّث است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ