ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاوس

لغت‌نامه دهخدا

طاوس . [ وو ] (اِخ ) معاصر عمربن عبدالعزیز که در ده کلمه به عمربن عبدالعزیز موعظه کرده است . رجوع به سیرة عمربن عبدالعزیز ص 126 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ