ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاوس

لغت‌نامه دهخدا

طاوس . [ وو ] (اِخ ) ابن کیان . از تابعین بود. (تاریخ گزیده ص 847).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ