ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاوس لو

لغت‌نامه دهخدا

طاوس لو. [ وو ] (اِخ ) دهی از دهستان اوچ تپه بخش ترکمان شهرستان میانه . در 12هزارگزی جنوب ترکمان و 10هزارگزی شوسه ٔ تبریز به میانه . کوهستانی . معتدل . با 160 تن سکنه . آب آن از چشمه محصول آنجا غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3 و 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ