ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طاهرگوراب

لغت‌نامه دهخدا

طاهرگوراب . [ هَِ ] (اِخ ) قصبه ای است جزء دهستان گسگر بخش صومعه سرای شهرستان فومن ، واقع در 14هزارگزی شمال باختری صومعه سرا و سر راه شوسه ٔ صومعه سرا به ضیابر. جلگه ، معتدل ، مرطوب و مالاریائی است ، با 735 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ ماسال . محصول آنجا برنج ، ابریشم و توتون سیگار. شغل اهالی زراعت است . از طرف سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی درمانگاهی در این قصبه بنا گردیده است . پاسگاه ژاندارمری شعبه ٔ دارائی و دخانیات بهداری و یک کارخانه ٔ پیله خفه کنی و در حدود 60 باب دکان دارد و روزهای پنجشنبه بازار عمومی است . راه فرعی ماسال از این قصبه منشعب میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ