ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طافی

لغت‌نامه دهخدا

طافی . (اِخ ) نام اسبی است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ