ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضیائی

لغت‌نامه دهخدا

ضیائی .(اِخ ) محمدعلی ، از اهالی مولتان هند. وی بسال 1024 هَ . ق . در اکبرآباد هند درگذشت . این بیت او راست :
شهید تیغ ستم را به حشر وعده مده
که کشتگان تو را ذوق خونبها اینجاست .

(از قاموس الاعلام ترکی ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ